e-ISSN 2587-2524
Volume : 25 Issue : 1 Year :


INDEXES

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Andrology Bulletin
Current approaches to penis enlargement treatment []
. 2023; 25(1): 53-58 | DOI: 10.24898/tandro.2023.32704

Current approaches to penis enlargement treatment

Yaşar Başağa1, Zülfü Sertkaya2
1Istanbul Nisantaşı University Faculty Of Medicine, Department Of Urology, Istanbul
2Andro Expertise Men

Penis size is shaped by genetics, nutrition, hormones, and environmental factors. As an element of interaction between couples involving many factors, it has been the subject of discussion from the past to the present and has been closely associated with sexual satisfaction. Having a larger penis has been associated with a better sex life, affecting men’s self-confidence. Various treatment methods have been developed in the field of penis enlargement due to these approaches which can affect the perception of not only men but also women and some medical conditions. Invasive and non-invasive techniques are summarized in this review.

Keywords: invasive techniques, non-invasive techniques, penis enlargement, penis size

Penis büyütme tedavisinde güncel yaklaşımlar

Yaşar Başağa1, Zülfü Sertkaya2
1İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Andro Expertise Erkek Sağlığı ve Estetiği Kliniği, İstanbul, Türkiye

Penis boyutu, genetik, beslenme, hormonlar ve çevresel faktörlerle şekillenmektedir. Çiftler arasında birçok etkeni içeren etkileşimin bir öğesi olarak geçmişten günümüze kadar tartışma konusu olmuş ve cinsel tatmin ile yakından ilişkilendirilmiştir. Büyük bir penise sahip olmak daha iyi bir cinsel yaşam ile bağdaştırılarak erkeklerin özgüven seviyesini etkilemiştir. Sadece erkeklerin değil aynı zamanda kadınların da algısını etkileyebilen bu yaklaşımlar ve bir takım tıbbi durumlar nedeniyle penis büyütme alanında çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu derlemede invazif ve invazif olmayan teknikler özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: invazif teknikler, invazif olmayan teknikler, penis boyutu, penis büyütme

Yaşar Başağa, Zülfü Sertkaya. Current approaches to penis enlargement treatment. . 2023; 25(1): 53-58

Corresponding Author: Yaşar Başağa, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale