e-ISSN 2587-2524
Volume : 24 Issue : 2 Year : 2022


INDEXES
Andrology Bulletin
Human Papillomavirus (HPV) Infection and current approaches to HPV vaccine []
. 2022; 24(2): 133-139 | DOI: 10.24898/tandro.2022.25993

Human Papillomavirus (HPV) Infection and current approaches to HPV vaccine

Ayşe Akalın
Duzce University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Duzce, Turkey

Human papillomavirus (HPV) is one of the most common sexually transmitted infections. It causes many diseases, including various anogenital and oropharyngeal cancers, especially cervical cancer. Primary protection from HPV includes prophylactic vaccination. There are three type HPV vaccines including Gardasil, Cervarix and Gardasil 9. Around the world, including developed countries, countries have introduced the HPV vaccine into their National Immunization Programs. Current evidences have contributed to achieving the goal of increasing HPV vaccination rates in the prevention of cervical. The aim of this review to focus on current approaches in HPV infection and HPV vaccine.

Keywords: human papillomavirus, HPV vaccine, cervical cancer

Human Papillomavirus (HPV) Enfeksiyonu ve HPV aşısında güncel yaklaşımlar

Ayşe Akalın
Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce, Türkiye

İnsan papilloma virüsü (HPV-Human papillomavirus) en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biridir. Servikal kanser başta olmak üzere anogenital ve orofarengeal kanserler dâhil birçok hastalığa HPV neden olmaktadır. Bu hastalıklardan birincil korunma profilaktik HPV aşı uygulamalarını içermektedir. Gardasil, Cervarix ve Gardasil 9 olmak üzere üç tip HPV aşısı bulunmaktadır. Dünya genelinde gelişmiş ülkeler dâhil birçok ülke HPV aşılarını ulusal aşılama programlarına dâhil etmeye devam etmektedir. Güncel kanıtlar servikal kanserlerin önlenmesi ve HPV aşılama oranlarının artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu derlemede HPV enfeksiyonu ve HPV aşısında güncel yaklaşımlara odaklanılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: insan papilloma virüsü, HPV aşısı, servikal kanser

Ayşe Akalın. Human Papillomavirus (HPV) Infection and current approaches to HPV vaccine. . 2022; 24(2): 133-139

Corresponding Author: Ayşe Akalın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale