Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 18 (67)
Volume: 18  Issue: 67 - 2016
Show Abstracts | << Back
1.Cover

Pages I - II

MESSAGE FROM PRESIDENT
2.From The President

Page V

EDITOR'S CORNER
3.From The Editor

Page VI

INDEX
4.Contents

Pages VII - VIII

KONGRE İZLENİMLERİ
5.
Moğolistan’da XII. Avrasya Androloji Buluşması

Pages X - XVII

MALE SEXUAL HEALTH
6.
Penil protez cerrahisinde yenilikler: 2016 güncelleme
Mustafa F. Usta
Pages 212 - 216
Abstract | Full Text PDF

7.
Penil protez cerrahisi sonrası lokal enfeksiyonlu hastalarda konservatif tedavi; etkili bir seçenek
M. Yiğit Yalçın, Zafer Kozacıoğlu
Pages 217 - 218
Abstract | Full Text PDF

8.
Plak insizyonu ve ven greftlemesi yapılan peyroni hastalarının 10. yılı: Zamanın önemi var mı?
Buğra Çetin
Page 219
Abstract | Full Text PDF

9.
İzole penil arter stenozu olan erektil disfonksiyonlu hastalarda balon anjiyoplastinin bir yıllık klinik ve görüntüleme sonuçları: PERFECT çalışması
Fikret Erdemir
Page 220
Abstract | Full Text PDF

10.
Pelvik fraktüre bağlı üretral yaralanmalar için yapılan anastomoz üretroplasti sonrası erektil fonksiyon
Eyyüp Sabri Pelit, Yiğit Akın
Page 221
Abstract | Full Text PDF

11.
Statinler ve BPH/AÜSS arasında ilişki var mıdır?
Fikret Erdemir, Mete Kilciler, Mustafa Suat Bolat
Pages 222 - 225
Abstract | Full Text PDF

12.
Penil düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (LIST: low intensity shock wave treatment) PDE5 inhibitörü tedavisine olan yanıtı artırabilir mi? Çift kör plasebo kontrollü çalışma
Sezgin Yeni, Zafer Kozacıoğlu
Pages 226 - 227
Abstract | Full Text PDF

13.
Prostat kanseri nedeniyle yapılan prostatektomi sonrası erektil disfonksiyonun önlenmesinde düşük doz takrolimus kullanımı ve hipomagnezemi ile olan ilişkisi
Fikret Erdemir
Pages 228 - 229
Abstract | Full Text PDF

14.
Psikojenik nedenli erektil disfonksiyon
Filiz Kulacaoğlu
Pages 230 - 232
Abstract | Full Text PDF

15.
Resveratrol; hiperkolesterolemik tavşan korpus kavernozumunda endoteliyum-kaynaklı relaksasyonu korur ve restore eder
Nusret Can Çilesiz, Memduh Aydın
Pages 233 - 234
Abstract | Full Text PDF

16.
Kronik rinosinüzit erektil disfonksiyon ilişkisi: Toplum tabanlı çalışma
Fikret Erdemir
Page 235
Abstract | Full Text PDF

17.
Pelvik nörovasküler yaralanması olan rat modelinde, düşük enerji şok dalga tedavisi erektil disfonksiyonda iyileşme sağlar
Hüseyin Özgür Kazan, Bülent Erol
Pages 236 - 237
Abstract | Full Text PDF

18.
Streptozotosin ile tip-1 diyabet oluşturulan ratlarda taurin destek tedavisinin penil fibrozis ve endoteliyal disfonksiyonu iyileştirerek erektil fonksiyonu geliştirmesi
Cem Tuğrul Gezmiş, Memduh Aydın
Pages 238 - 239
Abstract | Full Text PDF

19.
Prematür ejakülasyon şikâyeti olan hastaya klinik yaklaşım: Ne yapmalı, neyi yapmamalı?
Mehmet Gökhan Çulha, Ege Can Şerefoğlu
Pages 240 - 245
Abstract | Full Text PDF

20.
Kantitatif duyusal test kullanılarak yenidoğan döneminde sünnet edilen ve edilmeyen erkeklerdeki penil sensitivitenin araştırılması
Cemal Selçuk İşoğlu, Zafer Kozacıoğlu
Page 246
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
21.
Distal obstrüktif infertilitede tanı ve tedavi
Ahmet Karakeçi, Tunç Ozan, İrfan Orhan
Pages 247 - 253
Abstract | Full Text PDF

22.
Erkek infertilitesinde görüntüleme yöntemleri
Mustafa Gürkan Yenice, Kamil Gökhan Şeker, Volkan Tuğcu
Pages 254 - 258
Abstract | Full Text PDF

23.
Erkek infertilitesinde antiöstrojen kullanımı ve yan etkileri
Hakan Erçil, Orçun Çelik
Pages 259 - 262
Abstract | Full Text PDF

24.
Spinal kord hasarı sonrası gelişen üreme ve cinsel fonksiyon bozukluğuna yaklaşım
Akif Erbin, Harun Özdemir, Mehmet Fatih Akbulut
Pages 263 - 266
Abstract | Full Text PDF

25.
Spinal kord yaralanması olan hastalarda elektroejakülasyon: Tek merkezin 21 yıllık deneyimleri
Fikret Erdemir
Pages 267 - 268
Abstract | Full Text PDF

26.
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların erkek infertilitesi ile ilişkisi
Hüseyin Hatipoğlu, Mustafa Altındiş
Pages 269 - 274
Abstract | Full Text PDF

27.
Testiküler germ hücre tümörlü deneklerde sisplatin ya da karboplatin kemoterapisinin testiküler fonksiyon ve sperm nükleusuna etkisi
Kubilay Doğan Kılıç
Page 275
Abstract | Full Text PDF

28.
Subfertil erkeklerin çok merkezli kohortuna göre artan vücut kitle indeksinin sperm ve üreme hormonal parametrelerine etkisi
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Pages 276 - 277
Abstract | Full Text PDF

29.
Varikoseli olan azoospermik ve oligospermik erkeklerde yardımcı üreme teknikleri öncesi varikosel onarımı yapmak gebelik ve canlı doğum oranını artırır: Sistematik bir derleme ve meta-analiz
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Pages 278 - 279
Abstract | Full Text PDF

30.
İnsan spermiyle birlikte depo edilen lökositler nötrofil hücre dışı tuzakların oluşumunu tetikler, sperm hareketliliğini azaltır
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Pages 280 - 281
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
31.
Kadın cinsel disfonksiyonu tanı ve tedavisinde yenilikler: 2016 güncelleme
Funda Güngör Uğurlucan, Bahar Yüksel Özgör
Pages 282 - 288
Abstract | Full Text PDF

32.
Kadın cinsel disfonksiyonu tanı ve tedavisinde yenilikler: 2016 güncelleme
Funda Güngör Uğurlucan, Bahar Yüksel Özgör
Pages 282 - 288
Abstract | Full Text PDF

33.
Vulvovajinal atrofi ifadesinde yeni terminoloji: “Menopozda genitoüriner sendrom”
Yılda Arzu Aba, Hacer Ataman, Bulat Aytek Şık
Pages 289 - 293
Abstract | Full Text PDF

34.
Yeni tanı almış tip 2 diyabetli kişilerde akdeniz diyetinin cinsel işlev üzerine etkileri
Havva Sert, Meryem Pelin
Pages 294 - 295
Abstract | Full Text PDF

35.
Total mezorektal eksizyon öncesi ve sonrası cinsel ve üriner fonksiyonun prospektif çalışması
Dilek Aygin, Özge Yaman
Pages 296 - 297
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
36.
Türkiye’deki Androloji Yayınları

Pages 298 - 300
Abstract | Full Text PDF