Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 18 (66)
Volume: 18  Issue: 66 - 2016
Show Abstracts | << Back
MESSAGE FROM PRESIDENT
1.From The President

Page IV

EDITOR'S CORNER
2.From The Editor

Page V

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Cinsel yolla bulaşan viral hastalıkların güncel tedavisi: Ürolojik yaklaşım
Necip Pirinççi
Pages 150 - 155
Abstract | Full Text PDF

5.
Testosteron replasman tedavisi ve prostat kanseri: Güncel durum nedir?
Ayşe Veyhürda Dikmen, Altuğ Tuncel
Pages 156 - 159
Abstract | Full Text PDF

6.
Testosteronun kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisi
Muhammet Necati Murat Aksoy, Ramazan Akdemir
Pages 160 - 162
Abstract | Full Text PDF

7.
Erkeklerde geç başlangıçlı hipogonadizmde uzun etkili testosteron undekonat ile 8 yıllık tedavinin metabolik parametrelere, üriner semptomlara, kemik mineral dansitesine ve seksüel fonksiyonlara etkisi
Bülent Katı, Yiğit Akın
Page 163
Abstract | Full Text PDF

8.
Düşük testosteron düzeyli ileri yaş erkeklerde aromataz inhibisyonu ile testosteron etkisinin karşılaştırılması: Randomize kontrollü çalışma
Taha Çetin, Zafer Kozacıoğlu
Pages 164 - 165
Abstract | Full Text PDF

9.
Obstrüktif uyku apnesi olan erkeklerde dışarıdan testosteron kullanımı seksüel isteği arttırır
Rahmi Gökhan Ekin, Zafer Kozacıoğlu
Pages 166 - 167
Abstract | Full Text PDF

10.
Shengjing kapsül korpus kavernozum düz kasında nitrik oksit’in indüklediği gevşeme aracılığıyla kastre edilmiş rat’lardaki erektil fonksiyonu iyileştirir
Murat Çakan
Page 168
Abstract | Full Text PDF

11.
Penil ereksiyonun hücresel düzenleyicisi olarak perisitler: Erektil disfonksiyonda yeni bir tedavi hedefi
Fikret Erdemir, Mete Kilciler
Page 169
Abstract | Full Text PDF

12.
Radikal pelvik cerrahi sonrası erkek cinsel sağlığı
İsmail Başıbüyük, Abdullah Armağan
Pages 170 - 176
Abstract | Full Text PDF

13.
Üretroplasti sonrası cinsel fonksiyonlar nasıl etkilenir?
Ali Atan, Fazlı Polat, Süleyman Yeşil
Pages 177 - 180
Abstract | Full Text PDF

14.
Erektil disfonksiyonlu hastalarda günlük 75 mg udenafil kullanımının etkinlik ve güvenilirliğini değerlendiren bir faz 3 çalışması
İsa Özbey
Page 181
Abstract | Full Text PDF

15.
Streptozosin ile meydana gelmiş diyabetik sıçanlarda, probucol endoteliyal fonksiyonu restore ederek ve kavernozal fibrozise engel olarak erektil fonksiyonu düzeltmektedir
Soner Yalçınkaya
Page 182
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
16.
Çevresel etkenler ve spermatogenez
Engin Doğantekin, Serkan Özcan
Pages 183 - 187
Abstract | Full Text PDF

17.
Selektif serotonin gerialım inhibitörleri kullanımının erkek fertilitesi üzerine etkileri
Mehmet Gökhan Çulha, Ege Can Şerefoğlu
Pages 188 - 191
Abstract | Full Text PDF

18.
Mikro RNA’ların erkek infertilitesindeki rolü
Bilge Özsait Selçuk, Selva Türkölmez
Pages 192 - 196
Abstract | Full Text PDF

19.
Sprague-dawley sıçanlarında sol renal ven daralma derecesinin adolesan varikoseli gelişimi üzerine etkisi
Mustafa Karabıçak, Zafer Kozacıoğlu
Page 197
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
20.
Emzirme ve kadın cinsel sağlığı
Elif Ünver Korğalı
Pages 198 - 201
Abstract | Full Text PDF

21.
Bozulmuş lipit profili kadınlarda cinsel disfonksiyon gelişmesi açısından bir risk faktörüdür

Pages 202 - 203
Abstract | Full Text PDF

22.
Erkek partneri kontraseptif kullananlardaki kontraseptif tipinin kadınlardaki cinsel istek üzerine etkisi
Bülent Katı, Eyyüp Sabri Pelit, Yiğit Akın
Pages 204 - 205
Abstract | Full Text PDF

23.
Mısır’da eğitimli genç kadınlar arasında üreme sağlığı bilinci
Hüsniye Dinç, Gamze Baysal
Page 206
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
24.Andrology Publications In Turkey

Pages 207 - 211
Abstract | Full Text PDF