Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 18 (65)
Volume: 18  Issue: 65 - 2016
Show Abstracts | << Back
MESSAGE FROM PRESIDENT
1.From The President

Page IV

EDITOR'S CORNER
2.From The Editor

Page V

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Peyroni hastalığının medikal-minimal invaziv tedavisi: Kılavuzlar eşliğinde güncelleme
Cihan Toktaş, Tahir Turan
Pages 69 - 73
Abstract | Full Text PDF

5.
Ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin androlojideki yeri
Mehmet Emin Özyalvaçlı, Ahmet Metin
Pages 74 - 78
Abstract | Full Text PDF

6.
Robotik prostat cerrahisi ve cinsel fonksiyon
Hacı İbrahim Çimen, Hasan Salih Sağlam
Pages 79 - 82
Abstract | Full Text PDF

7.
Androlojik acillerden priapizm ve penis fraktürü
Fuat Kızılay, Serkan Karamazak, Bülent Semerci
Pages 83 - 91
Abstract | Full Text PDF

8.
Gecikmiş ejakülasyon
Hakan Şirin, Muammer Kendirci
Pages 92 - 98
Abstract | Full Text PDF

9.
Beş alfa redüktaz inhibitörlerinin cinsel fonksiyon üzerine etkileri
Akın Soner Amasyalı, Alper Nesip Manav
Pages 99 - 103
Abstract | Full Text PDF

10.
Prenatal hipoksi iskemi erkek sıçanların cinsel davranışlarını arttırır
Tümay İpekçi
Pages 104 - 105
Abstract | Full Text PDF

11.
Çiftleşen ve seksüel tembel erkek ratların değişik beyin alanlarında steroid reseptör ve aromataz gen ekspresyonu
Volkan Selmi, M. Abdurrahim İmamoğlu
Pages 106 - 107
Abstract | Full Text PDF

12.
Uyku bozukluğu olan hastalar arasında artmış erektil disfonksiyon riski: Toplum tabanlı ulusal çalışma
Fikret Erdemir
Page 108
Abstract | Full Text PDF

13.
Kafein alımının ABD’li erkeklerde erektil disfonksiyon üzerine olan etkisi
Fikret Erdemir
Page 109
Abstract | Full Text PDF

14.
İnsan penil korpus kavernozumunda mineralokortikoid reseptör ekspresyonu
Fikret Erdemir
Page 110
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
15.
Tekrarlayan gebelik kayıplarında erkek kaynaklı nedenler ve tedavi yöntemleri
M. Gürkan Yenice, Volkan Tuğcu
Pages 111 - 114
Abstract | Full Text PDF

16.
İnfertil olgularda testiküler mikrolitiyazis
Eyüp Veli Küçük, Ahmet Bindayı
Pages 115 - 117
Abstract | Full Text PDF

17.
Nonobstrüktif azoospermili hastada sperm elde etme yöntemleri
Ahmet Şalvarcı
Pages 118 - 125
Abstract | Full Text PDF

18.
Y kromozomu mikrodelesyonları ve erkek infertilitesi
Aysel Kalaycı Yiğin, Ahmet Gökçe
Pages 126 - 129
Abstract | Full Text PDF

19.
İnfertil erkeklerde kök hücre tedavisi
Kaan Aydos
Pages 130 - 133
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
20.
Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları sınıflandırılmasında DSM-V kapsamında yapılan değişiklikler
Rukiye Höbek Akarsu, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 134 - 137
Abstract | Full Text PDF

21.
Flibanserin ile uyarılmış partner etkileşimi dişi maymunlarda beyin metabolizmasını değiştirir
Yiğit Akın, Mirhikmat Giyasov, İsmayıl Huseynov
Pages 138 - 139
Abstract | Full Text PDF

22.
Mısır’da kadınlar arasında kronik obstruktif pulmoner hastalık ve cinsel fonksiyon
Havva Sert, Serap Çetinkaya
Pages 140 - 141
Abstract | Full Text PDF

23.
Diyabetli eşi olan kadınların psikolojik cinsel problemlerine holistik bir yaklaşım
Havva Sert, Serap Çetinkaya
Page 142
Abstract | Full Text PDF

24.
Bariatrik cerrahi uygulanan kadınlardaki cinsel işlev ve cinsel hormon düzeyi değişikliği
Sevim Şen, Dilek Aygin
Pages 143 - 144
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
25.Andrology Publıcatıons In Turkey

Pages 145 - 149
Abstract | Full Text PDF