Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 18 (64)
Volume: 18  Issue: 64 - 2016
Show Abstracts | << Back
MESSAGE FROM PRESIDENT
1.From The President

Page IV

EDITOR'S CORNER
2.From The Editor

Page V

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Sünnetin ejakülasyon kontrolü üzerine etkileri (Derleme)
Hüseyin Aydemir, Ahmet Gökçe
Pages 1 - 3
Abstract | Full Text PDF

5.
Prematür ejakülasyon tedavisinde güncel yaklaşım (Derleme)
Ahmet Metin, Mehmet Emin Özyalvaçlı
Pages 4 - 7
Abstract | Full Text PDF

6.
Kavernöz sinir hasarlanması sonrası major pelvik ganglionda artmış galanin ekspresyonu (Güncel Makale Özeti)
E. Weyne, M. Albersen, Jl. Hannan
Pages 8 - 11
Abstract | Full Text PDF

7.
Breviscapin ile kombine icariin spontan hipertansif ratlarda erektil işlevi iyileştirir (Güncel Makale Özeti)
Y. Li, J. Jiang, Y. He, R. Jiang, J. Liu, Z. Fan, Y. Cheng
Page 12
Abstract | Full Text PDF

8.
Benign prostat hiperplazisinde fitoterapi (Güncel Makale Özeti)
Selçuk Erdem, Ateş Kadıoğlu
Pages 13 - 19
Abstract | Full Text PDF

9.
Erektil disfonksiyon tedavisinde fitoterapi (Derleme)
Mazhar Ortaç
Pages 20 - 23
Abstract | Full Text PDF

10.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki erkeklerde sildenafil kullanımı ve artmış melanoma insidans riski: Prospektif çalışma (Güncel Makale Özeti)
W. Q. Li, A. A. Qureshi, K. C. Robinson
Page 24
Abstract | Full Text PDF

11.
Penil protez cerrahisi komplikasyonları ve başa çıkma yöntemleri (Derleme)
Eyüp Veli Küçük, Ahmet Bindayı
Pages 25 - 29
Abstract | Full Text PDF

12.
Üretral darlık cerrahisi ve erektil disfonksiyon (Derleme)
Sadi Turkan
Pages 30 - 32
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
13.
Kromozom anomalileri ve fertilite problemleri (Derleme)
Mutlu Karkucak
Pages 33 - 39
Abstract | Full Text PDF

14.
İdiopatik erkek infertilitesi güncel medikal tedavi yaklaşımı (Derleme)
Mehmet Zeynel Keskin, Salih Budak, Yusuf Özlem İlbey
Pages 40 - 43
Abstract | Full Text PDF

15.
Sigara ve erkek infertilitesi (Derleme)
Engin Doğantekin
Pages 44 - 47
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
16.
Kadın cinselliği ve kanıt temelli yaklaşımlar (Derleme)
Zümrüt Bilgin, Nuran Kömürcü
Pages 48 - 55
Abstract | Full Text PDF

17.
Terminal dönem hastalıkta cinsellik ve cinsel ilişki deneyimleri: Olgusal çalışma (Güncel Makale Özeti)
B. Taylor
Page 56
Abstract | Full Text PDF

18.
Polikistik over sendromu olan İranlı kadınlarda klinik bulguların cinsel fonksiyonla ilişkisi (Güncel Makale Özeti)
S. Hashemi, F. Ramezani Tehrani, M. Farahmand, M. Bahri Khomami
Page 57
Abstract | Full Text PDF

19.
Kronik yaygın ağrı çeken kadın örnekleminde cinsel sorunlar ve cinsel distres prevalansı ve risk faktörleri (Güncel Makale Özeti)
A. Burri, G. Lachance, F. M. Williams
Pages 58 - 59
Abstract | Full Text PDF

20.
İnfertilite hemşireliğinin tarihçesi (Derleme)
Halime Esra Partovi Meran, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 60 - 64
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
21.Andrology Publıcatıons In Turkey

Pages 65 - 68
Abstract | Full Text PDF