Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 17 (63)
Volume: 17  Issue: 63 - 2015
Show Abstracts | << Back
MESSAGE FROM PRESIDENT
1.From The President

Page IV

EDITOR'S CORNER
2.From The Editor

Page V

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
BPH: Cerrahi yöntemin cinsel fonksiyon üzerine etkisi (Derleme)
Hacı İbrahim Çimen, Ahmet Gökçe
Pages 253 - 256
Abstract | Full Text PDF

5.
Benign prostatik hiperplazi tedavisinde kullanılan ilaçların cinsel yan etkileri (Derleme)
Fikret Erdemir
Pages 257 - 260
Abstract | Full Text PDF

6.
Erkek aksesuar gland enfeksiyonları: Mikrobiyolojik yaklaşım (Derleme)
Mustafa Altındiş
Pages 261 - 266
Abstract | Full Text PDF

7.
Penil protez cerrahisinde alternatif rezervuar yerleşimi (Derleme)
Eyüp Veli Küçük, Ahmet Bindayı
Pages 267 - 269
Abstract | Full Text PDF

8.
İlk ve replasman penil protez cerrahileri: Hasta ve partner memnuniyeti analizi (Güncel Makale Özeti)
Lledó García E., Jara Rascón J., Iribarren I. M.
Page 270
Abstract | Full Text PDF

9.
Radikal prostatektomi sonrası penil kısalma (Derleme)
Eyüp Veli Küçük, Yavuz Baştuğ, Metin Öztürk
Pages 271 - 274
Abstract | Full Text PDF

10.
Toplam 778 Ortadoğulu erkekte ereksiyon halindeki penis boyları: Nomogram oluşturulması (Güncel Makale Özeti)
Habous M., Tealab A., Williamson B., Et Al
Page 275
Abstract | Full Text PDF

11.
Erkek ratlarda kavernozal sinir hasarı sonrası oluşan korporal fibroziste rho-kinaz/LIM kinaz/kofilin sinyal yolağının ilişkisi (Güncel Makale Özeti)
Song S. H., Park K., Kim S. W., Et Al
Pages 276 - 277
Abstract | Full Text PDF

12.
Devamlı testosteron yerine koyma tedavisinde nanokanal salınım sistemi (Güncel Makale Özeti)
Ferrati S., Nicolov E., Zabre E., Et Al
Pages 278 - 279
Abstract | Full Text PDF

13.
Artmış dihidrotestosteron, testosteron kaynaklı eritrositoza eşlik etmektedir (Güncel Makale Özeti)
Aghazadeh M., Pastuszak A. W., Johnson W. G., Et Al
Page 280
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
14.
Nörolojik hasarı olan hastalarda ejakülasyon bozuklukları ve infertilite (Derleme)
Fatih Uruç, Gökçen Akar, Metin Öztürk
Pages 281 - 284
Abstract | Full Text PDF

15.
Erkek infertilitesi ve cinsel fonksiyon ilişkisi (Derleme)
Faruk Küçükdurmaz, Mehmet Taşkıran, M. Fatih Akbulut, Ahmet Gökçe
Pages 285 - 288
Abstract | Full Text PDF

16.
İnfertilite hemşireliğinde kanıta dayalı yaklaşımlar (Derleme)
Yeliz Dinçer, Yasemin Şanlı, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 289 - 295
Abstract | Full Text PDF

17.
Prob tabanlı aynı odaklı lazer endomikroskopi (pCLE)– in-situ olarak spermatozoanın lokalizasyonunun görüntülenmesinde yeni bir teknik (Güncel Makale Özeti)
Trottmann M., Stepp H., Sroka R., Et Al
Pages 296 - 297
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
18.
Kontrasepsiyon yöntemlerinin kadın cinsel yaşamı üzerine etkileri (Derleme)
Özlem Bozoklu Akkar, Savaş Karakuş, Çağlar Yıldız, Esat Korğalı, Ali Çetin
Pages 298 - 300
Abstract | Full Text PDF

19.
Günümüze değin cinsellik konusunda yapılan çalışmaların irdelenmesi (Derleme)
Tuğba Yılmaz Esencan, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 301 - 310
Abstract | Full Text PDF

20.
Kanser ve cinsellik (Derleme)
Yeliz Dinçer, Ümran Oskay
Pages 311 - 314
Abstract | Full Text PDF

21.
İnsan klitorisinde endoteliyal nitrik oksit sentaz s-nitrolizasyonu ve regülatör proteinlerin rolü (Güncel Makale Özeti)
Oliver J L., Kavoussi P K., Smith R P., Et Al.
Page 315
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
22.Andrology Publıcatıons In Turkey

Pages 316 - 317
Abstract | Full Text PDF