Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 17 (62)
Volume: 17  Issue: 62 - 2015
Show Abstracts | << Back
MESSAGE FROM PRESIDENT
1.From The President

Page IV

EDITOR'S CORNER
2.From The Editor

Page V

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Alt üriner sistem semptomları-erektil disfonksiyon ilişkisi; epidemiyoloji, patofizyoloji ve klinik bağlantılar (Derleme)
Hakan Şirin, Muammer Kendirci
Pages 163 - 168
Abstract | Full Text PDF

5.
Peyronie hastalığının medikal tedavisinde neler değişti: 2015 güncelleme (Derleme)
Akın Soner Amasyalı
Pages 169 - 173
Abstract | Full Text PDF

6.
Penil rehabilitasyonda 5n durumu (Derleme)
Özer Güzel, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Pages 174 - 179
Abstract | Full Text PDF

7.
Sinir koruyucu olmayan radikal prostatektomi sonrası hastalarda erektil fonksiyonun geri kazanılması (Güncel Makale Özeti)
R. Krishnan, D. Katz, C. J. Nelson
Pages 180 - 181
Abstract | Full Text PDF

8.
Anjiotensin-(1–7) Diyabette korpus kavernozumdaki anjiogenik disfonksiyonu mikrovasküler yapılara ve kemik iliği kökenli hücreler üzerine etkileyerek düzeltir (Güncel Makale Özeti)
Singh N., Vasam G., Pawar R., Jarajapu Y.
Page 182
Abstract | Full Text PDF

9.
Penil protezle seks (Derleme)
Fikret Erdemir, Mustafa Suat Bolat, Ekrem Akdeniz
Pages 183 - 186
Abstract | Full Text PDF

10.
Penil protez cerrahisi esnasında kullanılan düzeltme manevraları: Tekniksel seçenekler ve sonuçlar (Güncel Makale Özeti)
Segal R. L., Cabrini M. R., Bivalacqua T. J., Burnett A. L.
Pages 187 - 188
Abstract | Full Text PDF

11.
Psikofarmakoloji ve cinsel işlev (Derleme)
Zekeriya Yelboğa, Esat Korgalı
Pages 189 - 193
Abstract | Full Text PDF

12.
İatrojenik priapizmde profilaktik fenilefrin: Peyronie hastalarında pilot bir çalışma (Güncel Makale Özeti)
Jiang P., Christakos A., Fam M., Sadeghi Nejad H.
Pages 194 - 195
Abstract | Full Text PDF

13.
Kronik prostatit hastalarında chlamydia trachomatis enfeksiyonu prematür ejakülasyon ile ilişkilidir: Kesitsel çalışma sonuçları (Güncel Makale Özeti)
Cai T., Pisano F., Magri V.
Pages 196 - 197
Abstract | Full Text PDF

14.
Diyabetli hastalarda ereksiyon başarısızlığını düzeltmede kalsiyum ile aktive klorür kanalının engellenmesi imkânı (Güncel Makale Özeti)
Lau Lc, Adaikan Pg
Page 198
Abstract | Full Text PDF

15.
Nörojenik erektil disfonksiyon için yeni bir terapötik yaklaşım: Nörotrofik tirozin kinaz reseptör tip 1 monoklonal antikorun etkisi (Güncel Makale Özeti)
Lin G., Li H., Zhang X.
Page 199
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
16.
İnfertilite tedavisi sürecinde psikoterapi uygulamaları (Derleme)
Rojjin Mamuk, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 200 - 205
Abstract | Full Text PDF

17.
Kaliteli spermin seçiminde güncel yöntemler (Derleme)
Sibel Bulgurcuoğlu Kuran, Ayşe Altun
Pages 206 - 213
Abstract | Full Text PDF

18.
Erkek infertilitesinde ureaplazma urealyticum’un 1 ve 2 biyovarlarının oluşturduğu lipid peroksidasyonu ve deoksiribonükleik asit hasarının sperm parametreleri üzerine etkisi (Güncel Makale Özeti)
Zhang Q., Xiao Y., Zhuang W.
Page 214
Abstract | Full Text PDF

19.
Mezenkimal kök hücrelerinin lokal injeksiyonu testis torsiyonuna bağlı germ hücre hasarını önler (Güncel Makale Özeti)
Hsiao Ch., Ji At., Chang Cc.
Pages 215 - 216
Abstract | Full Text PDF

20.
Helikobakter pylori enfeksiyonu olan erkeklerde sperm parametreleri ve semen inflamatuar sitokin düzeyleri (Güncel Makale Özeti)
Moretti E., Figura N., Campagna Ms.
Pages 217 - 218
Abstract | Full Text PDF

21.
Non-obstruktif azoospermi hastalarında TESE-ICSI ne kadar başarılı? (Güncel Makale Özeti)
Vloeberghs V., Verheyen G., Haentjens P.
Page 219
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
22.
Kadınlarda üretral sling operasyonları sonrası yaşanan cinsel sorunlar (Derleme)
İlkan Yüksel, Muammer Yolal, Kaan Özdedeli
Pages 220 - 223
Abstract | Full Text PDF

23.
Kadın cinselliği ve kültürel farklılıklar (Derleme)
Kürşat Avcı, Kaan Özdedeli
Pages 224 - 230
Abstract | Full Text PDF

24.
Cinsel sağlık eğitimi (Derleme)
Gülsen Çayır, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 231 - 240
Abstract | Full Text PDF

25.
Transseksüel bireylerde cinsiyet değiştirme cerrahisi ve hemşirelik yaklaşımları (Derleme)
Kadriye Acar, Dilek Aygin
Pages 241 - 245
Abstract | Full Text PDF

26.
Gebe kadınlarda seksüel fonksiyonların değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Guleroglu Ft, Beser Ng
Page 246
Abstract | Full Text PDF

27.
Birincil ve ikincil infertil kadınlarda cinsel işlevin kontrol grubu ile karşılaştırılması (Güncel Makale Özeti)
Tanha Fd, Mohseni M., Ghajarzadeh M.
Page 247
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
28.
Türkiye’deki Androloji Yayınları

Pages 248 - 251
Abstract | Full Text PDF