Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 17 (61)
Volume: 17  Issue: 61 - 2015
Show Abstracts | << Back
MESSAGE FROM PRESIDENT
1.From The President

Page IV

EDITOR'S CORNER
2.From The Editor

Page V

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Penil fraktürlere yaklaşım (Derleme)
Zafer Kozacıoğlu, Tansu Değirmenci, İbrahim Halil Bozkurt, Süleyman Minareci
Pages 75 - 78
Abstract | Full Text PDF

5.
Hipogonadal erkekte testosteron replasman tedavisi mi? Yoksa alternatif yöntemler mi? (Derleme)
Şükrü Kumsar, Ahmet Gökçe
Pages 79 - 86
Abstract | Full Text PDF

6.
Altı ay testosteron tedavisi verilen erkeklerde prostat spesifik antijen yanıtını etkileyen faktörler (Güncel Makale Özeti)
Morgentaler A., Benesh J.a., Denes B.s.
Pages 87 - 88
Abstract | Full Text PDF

7.
Düşük testosteron sendromu, yüksek kardiyovasküler riski olan hastaları majör kardiyovasküler olaylardan korur (Güncel Makale Özeti)
Corona G., Rastrelli G., Maseroli E.
Page 89
Abstract | Full Text PDF

8.
Östrojen metabolik sendromla indüklenmiş erektil disfonksiyona aracılık eder: Bir tavşan çalışması (Güncel Makale Özeti)
Vignozzi L., Filippi S., Comeglio P.
Pages 90 - 91
Abstract | Full Text PDF

9.
Erektil disfonksiyon ve ateroskleroz (Derleme)
Mustafa Gökhan Vural, Ramazan Akdemir
Pages 92 - 98
Abstract | Full Text PDF

10.
Vaskülojenik ve nonvaskülojenik erektil disfonksiyonlu erkeklerde ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Çiftci H., Gümüş K., Yağmur I.
Page 99
Abstract | Full Text PDF

11.
D vitamini ve erektil disfonksiyon (Güncel Makale Özeti)
Barassi A., Pezzilli R., Colpi G.m.
Pages 100 - 101
Abstract | Full Text PDF

12.
Prematür ejakülasyon: Oral ve topikal ilaç dışı tedaviler (Derleme)
Abdülmecit Yavuz, Ege Can Şerefoğlu
Pages 102 - 105
Abstract | Full Text PDF

13.
Primer prematür ejekülasyonlu hastalarda sertralin tedavisine yanıtın belirleyicisi olarak penise lokalize sempatik deri cevabı (Güncel Makale Özeti)
Xia J., Chen T., Chen J.
Pages 106 - 107
Abstract | Full Text PDF

14.
Yaşam boyu erken ejakülasyonu olanların tedavisinde resiniferatoksin: İlk çalışma (Güncel Makale Özeti)
Shi B., Li X., Chen J.
Pages 108 - 109
Abstract | Full Text PDF

15.
Benign prostat hiperplazisi olan erkeklerde tamsulosinin prematür ejakülasyona etkileri (Güncel Makale Özeti)
Choi JH., Hwa JS., Kam SC., Jeh SU., Hyun JS.
Page 110
Abstract | Full Text PDF

16.
Benign prostat hiperplazili erkeklerde alt üriner sistem semptomları ile seksüel fonksiyonun ilişkisi (Güncel Makale Özeti)
Fwu Cw., Kirkali Z., Mcvary Kt.
Page 111
Abstract | Full Text PDF

17.
Kronik böbrek yetmezlikli erkek hastalarda cinsel sağlık (Derleme)
Mehmet Emin Özyalvaçlı, Ahmet Metin
Pages 112 - 117
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
18.
Oksidatif stresin fertilitiye etkisi ve infertil erkeklerde anti-oksidan tedavinin yeri (Derleme)
Selahittin Çayan, Arman Özdemir, İrfan Orhan, Barış Altay, Ateş Kadıoğlu
Pages 118 - 124
Abstract | Full Text PDF

19.
Likopen ve erkek infertilitesi (Derleme)

Pages 125 - 127
Abstract | Full Text PDF

20.
Fosfodiesteraz inhibitör aktivitesi olduğu bildirilen bileşiklerin kullanılması ile insan sperm motilitesinin klinik olarak anlamlı olarak artması (Güncel Makale Özeti)
Tardif S. Brown SG., Madamidola OA.
Page 128
Abstract | Full Text PDF

21.
İntratestiküler testosteron: Üretimi ve klinik önemi (Derleme)
İsa Özbey
Pages 129 - 131
Abstract | Full Text PDF

22.
Yüksek vücut kitle indeksinin morfoloji dışındaki semen parametreleri üzerinde zararlı etkileri vardır: Geniş bir kohort çalışmanın sonuçları (Güncel Makale Özeti)
Belloc S., Pharm D., Cohen-Bacrie M.
Pages 132 - 133
Abstract | Full Text PDF

23.
Semen parametreleri doğum ağırlığı ile ilişkili midir? (Güncel Makale Özeti)
Faure C., Dupont C., Palmer P.c.
Page 134
Abstract | Full Text PDF

24.
Varikoseli olan adolesanların çoğunda antegrad venografide paralel venöz duplikasyonların tanımlanması (Güncel Makale Özeti)
Ostrowski KA., Polackwich AS., Kent J.
Page 135
Abstract | Full Text PDF

25.
İnfertil çiftlerde sağlıklı yaşam biçimi davranışları (Derleme)
Sevda Demir, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 136 - 139
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
26.
Üriner inkontinans ve kadın cinsel sağlığı (Derleme)
Akın Soner Amasyalı, Ercan Kazan, Haluk Erol
Pages 140 - 143
Abstract | Full Text PDF

27.
Pelvik taban egzersizleri tedavisi sonrası üriner inkontinası olan kadınlarda seksüel fonksiyonlardaki düzelmenin belirteçleri: İkincil analiz (Güncel Makale Özeti)
Sacomori C., Cardoso F.L.
Page 144
Abstract | Full Text PDF

28.
Kolorektal kanser tanılı kadınlarda cinsel sağlık nasıl etkileniyor? (Derleme)

Pages 145 - 151
Abstract | Full Text PDF

29.
Sistemik sklerozlu evli kadınlarda cinsel işlev bozukluğu (Güncel Makale Özeti)
Frikha F., Masmoudi J., Saidi N., Bahloul Z.
Pages 152 - 153
Abstract | Full Text PDF

30.
Adölesan gebelikler ve üreme sağlığı sorunları (Derleme)
Çiğdem Bilge, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 154 - 156
Abstract | Full Text PDF

31.
İnfertil Türk kadınlarında seksüel disfonksiyon: Sıklığı ve risk faktörleri (Güncel Makale Özeti)
Turan V., Kopuz A., Ozcan A.
Page 157
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
32.
Türkiye’deki Androloji Yayınları

Pages 158 - 161
Abstract | Full Text PDF