Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 17 (60)
Volume: 17  Issue: 60 - 2015
Show Abstracts | << Back
1.From The President

Page IV

2.From The Editor

Page V

3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Erektil disfonksiyon tedavisinde gelecekteki hedefler (Derleme)
Ahmet Gökçe, Yavuz Tarık Atik, Fikret Halis
Pages 1 - 11
Abstract | Full Text PDF

5.
Pelvik radyoterapiler sonrası ereksiyon bozuklukları (Derleme)
A. Seydi Bozkurt, Murat Çakan
Pages 12 - 15
Abstract | Full Text PDF

6.
Metabolik sendrom ve geç başlangıçlı hipogonadizm varlığının prostat kanseri ile ilişkisi (Derleme)
M. Kayalı, M. Balcı, Y. Aslan, O. Bilgin, T. Keten, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Page 16
Abstract | Full Text PDF

7.
Çin’deki orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde vücut yağ dağılımı ve androjen eksikliği arasındaki ilişki (Derleme)
Ren Y., Wang B., Liu X.
Page 17
Abstract | Full Text PDF

8.
Radikal prostatektomi rat modelinde topikal uygulanan NO-serbestleştirici nanopartiküller intrakorporeal basıncı arttırabilirler ve spontan ereksiyonları sağlayabilirler (Derleme)
Tar M., Cabrales P., Navati M.
Page 19
Abstract | Full Text PDF

9.
Testosteron tedavisi alan hipogonadal erkeklerde prostat kanseri insidansı: 5 yıllık izlem sonuçları (Derleme)
Haider A., Zitzmann M., Doros G.
Page 20
Abstract | Full Text PDF

10.
Bilateral sinir koruyucu radikal prostatektomi sonrası fazla sayıda fosfodiesteraz tip-5 inhibötürü kullanımının tek öngörücüsü operasyon öncesi erektil fonksiyondur (Güncel Makale Özeti)
Gandaglia G., Gallina A., Suardi N.
Pages 21 - 22
Abstract | Full Text PDF

11.
Benign prostat hiperplazisi/alt üriner sistem yakınmalarının medikal tedavisinde tadalafil (Derleme)
Ali Atan, Ersin Köseoğlu, Özer Baran
Pages 23 - 26
Abstract | Full Text PDF

12.
Prematür ejakülasyonlu hastalarda serum testosteron ve gonadotropin seviyeleri: Normal erkeklerle karşılaştırma (Güncel Makale Özeti)
Mohseni Mg., Hosseini Sr., Alizadeh F., Rangzan N.
Page 27
Abstract | Full Text PDF

13.
Prematür ejakülasyon sendromlarının dört tipinde intravajinal boşalmayı geciktirme zamanı ile ulusal sağlık enstitüsü kronik prostatit semptom endeksi arasındaki ilişki (Güncel Makale Özeti)
Gao J., Xu C., Liang C.
Pages 28 - 29
Abstract | Full Text PDF

14.
Kadın cinselliğindeki ve algısındaki kültürler arası farklılıklar ve bunun prematür ejakülasyona olan etkileri (Güncel Makale Özeti)
Burri A., Graziottin A.
Page 30
Abstract | Full Text PDF

15.
Bupropionun erkek sıçanlarda ejakülatuar yanıta etkisi (Güncel Makale Özeti)
Hueletl-soto M.e., Carro-jua´ Rez M., Rodrı´guez Manzo G.
Page 31
Abstract | Full Text PDF

16.
HPV enfeksiyonuna maruz kalmış erkeklerde hastalığın tekrarında quadrivalent HPV aşısının etkisi: Randomize çalışma (Güncel Makale Özeti)
Er Coşkuner, Ta Özkan, A. Karaköse
Pages 32 - 33
Abstract | Full Text PDF

17.
Vazektominin eşlerdeki cinsel yaşama etkisi (Güncel Makale Özeti)
Mohamad Al-ali B., Shamloul, Ramsauer J.
Page 34
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
18.
Varikosel ve hipogonadizm (Derleme)
Fikret Erdemir
Pages 35 - 40
Abstract | Full Text PDF

19.
Mikrocerrahi ile yapılan varikoselektomi sonrası erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde antisperm antikorların rolü (Güncel Makale Özeti)
V. A. Bozhedomov, N. A. Lipatova, R. A. Alexeev
Pages 41 - 42
Abstract | Full Text PDF

20.
Ürogenital enfeksiyonlar ve erkek infertilitesi (Derleme)
Kerem Han Gözükara, Sadık Görür
Pages 43 - 48
Abstract | Full Text PDF

21.
Paternal obezitenin IVF/ICSI sonuçları üzerine etkileri (Derleme)
Mehmet Umul, Seyit Ali Köse
Pages 49 - 51
Abstract | Full Text PDF

22.
Obez erkeklerin spermatozoasında akrozom reaksiyonu bozuktur: Bir ön çalışma (Güncel Makale Özeti)
Samavat J., Natali I., Degl’ınnocenti S.
Page 52
Abstract | Full Text PDF

23.
İnsan testisinde hipoksik durumlarda leptinin rolü: Varikoselli hastalarda organotipik in vitro kültür deneyi ve klinik çalışma (Güncel Makale Özeti)
Ni K., Steger K., Yang H.
Page 53
Abstract | Full Text PDF

24.
Semen ve spermdeki yüksek RNA kalitesi: Klinik testlerdeki izolasyon, analiz ve potansiyel uygulama (Güncel Makale Özeti)
Georgiadis Ap., Kishore A., Zorrilla M.
Page 54
Abstract | Full Text PDF

25.
Erkeklerde vazektomi geri dönüşü sonrasında, vazektomi öncesindeki aynı kadın partnerle elde edilen daha yüksek fertilite oranları (Güncel Makale Özeti)
Nagappan P., Keene D., Ferrara F.
Page 55
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
26.
Kadınlarda pelvik cerrahi sonrası cinsel yaşam (Derleme)
Esat Korğalı
Pages 56 - 59
Abstract | Full Text PDF

27.
Sigaranın kadın cinselliğine etkileri (Derleme)
Halil Çiftçi, Yiğit Akın, Mehmet Gülüm
Pages 60 - 63
Abstract | Full Text PDF

28.
Yaşlılık ve cinsellik konusunda sağlık profesyonellerinin yaklaşımları (Derleme)
Sevim Şen, Esra Usta, Dilek Aygin, Havva Sert
Pages 64 - 67
Abstract | Full Text PDF

29.
Cinsel sağlık ile doğum biçimi arasındaki ilişki (Güncel Makale Özeti)
Song M., Ishii H., Toda M.
Pages 68 - 69
Abstract | Full Text PDF

30.
Refrakter interstisyel sistit/ağrılı mesane sendromu olan kadınlarda hyalüronik asid ile intravezikal tedavi uygulaması sonrası seksüel fonksiyonlarda değişme (Güncel Makale Özeti)
Man-jung Hung
Page 70
Abstract | Full Text PDF

31.
Migrenli kadınlarda depresyon, uyku bozukluğu ve seksüel disfonksiyon (Güncel Makale Özeti)
Mahsa G., Rozita J., Manoureh T.
Page 71
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
32.
Türkiye’deki Androloji Yayınları

Page 72
Abstract | Full Text PDF