Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 16 (59)
Volume: 16  Issue: 59 - 2014
Show Abstracts | << Back
MESSAGE FROM PRESIDENT
1.From The President

Page IV

EDITOR'S CORNER
2.From The Editor

Page V

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Human papilloma virüs (hpv) ve erkek cinsel sağlığı (Derleme)
Fikret Erdemir
Pages 217 - 221
Abstract | Full Text PDF

5.
Erkeklerde genital pirsing (Derleme)
Musa Saraçoğlu, Hakan Öztürk, Tarık Zengin, Bilal Gümüş
Pages 222 - 226
Abstract | Full Text PDF

6.
Androlojide erkek faktörünün girişimsel olmayan görüntüleme yöntemleri (Derleme)
Işıl Başara Akın, Yiğit Akın, Ercan Yeni
Pages 227 - 234
Abstract | Full Text PDF

7.
Kronik prostatitler ve cinsel fonksiyon bozuklukları (Derleme)
Melih Balcı, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Pages 235 - 237
Abstract | Full Text PDF

8.
Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda prostat kalsifikasyonlarının erkek seksüel disfonksiyonu ile ilişkisi üzerine prospektif bir çalışma (Güncel Makale Özeti)
Zhao Z., Xuan X., Zhang J., He J., Zeng G.
Pages 238 - 239
Abstract | Full Text PDF

9.
Hemospermi (Derleme)
Süleyman Uğur Aktuğlu, Bilal Gümüş
Pages 240 - 242
Abstract | Full Text PDF

10.
Prematür ejakülasyon ve erektil disfonksiyon birlikteliği (Derleme)
İlke Onur Kazaz, Ersagun Karagüzel
Pages 243 - 247
Abstract | Full Text PDF

11.
Erektil disfonksiyon ve prematür ejakülasyonlu olgularda yeni potansiyel bir risk faktörü: Folik asit eksikliği (Güncel Makale Özeti)
Yan Wj, Yu N., Yin Tl
Pages 248 - 249
Abstract | Full Text PDF

12.
Preoperatif potent hastalarda uygulanan sinir koruyucu robot yardımlı radikal sistoprostatektominin erektil fonksiyonlara etkisi (Güncel Makale Özeti)
Ken H., Kristina W., Bertram Y.
Page 250
Abstract | Full Text PDF

13.
Sural sinir greftlemesi ile radikal prostatektomi sonrası erektil fonksiyon düzelmesinin üç-yıllık sonuçları (Güncel Makale Özeti)
Siddiquin Km, Billia M., Mazzola Cr
Pages 251 - 252
Abstract | Full Text PDF

14.
Hipogonadizmde testosteron destek tedavisi ile klomifen sitratın kıyaslanması (Güncel Makale Özeti)
Ramasamy R., Scovell Jm, Kovac Jr, Lipshultz Lı.
Page 253
Abstract | Full Text PDF

15.
Testosteron eksikliği olan erektil disfonsiyonlu hastalarda yüksek kardiyovasküler risk açısından ne zaman dikkatli olunmalı? (Güncel Makale Özeti)
José M. Martínez- Jabaloyas, De- Sdt Study Group
Pages 254 - 255
Abstract | Full Text PDF

16.
Tadalafil tedavisinin erektil disfonksiyonu ve vasküler risk faktörleri olan erkeklerde endoteliyal hücre hasarı ve tamiri üzerine etkileri (Güncel Makale Özeti)
Pelliccione F., D’angeli A., D’andrea S.
Page 256
Abstract | Full Text PDF

17.
Rho sinyal yolağı inhibitörü olan hidroksi fasudilin diyabetik sıçanlarda erektil fonksiyonu iyileştirici etkisi: Nöronal ROK rolü (Güncel Makale Özeti)
Sezen Sf., Lagoda G., Musicki B., Burnett Al.
Pages 257 - 258
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
18.
Yardımcı üreme tekniklerinde (yüt) sperm seçiminde kullanılan teknikler ve yenilikler (Derleme)
Mehmet Ali Tüfekçi, M. Murad Başar
Pages 259 - 262
Abstract | Full Text PDF

19.
Raman spektroskopi kullanarak sertoli-cell only modelinde spermatogenezisin saptanması (Güncel Makale Özeti)
Osterberg Ec., Laudano Ma., Ramasamy R.
Page 263
Abstract | Full Text PDF

20.
Sperm kriyoprezervasyonu: Kriyo-hasar ve dna fragmantasyonu ilişkisi (Derleme)
Bilge Özsait, Tuba Özcan, Gözde Köksal, Nihan Erginel Ünaltuna
Pages 264 - 268
Abstract | Full Text PDF

21.
Sperm deoksiribonükleik asit fragmantasyonunun in vitro fertilizasyon/ intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası gebelik ve düşük üzerine etkisinin olup olmadığı: Sistematik bir gözden geçirme ve metaanaliz (Güncel Makale Özeti)
Jing Z., Qiong Z., Yonggang W., Yanping L.
Page 269
Abstract | Full Text PDF

22.
Cinsel perhizin semen total antioksidan kapasitesi ve sperm membran lipid peroksidasyonu üzerine etkisi (Güncel Makale Özeti)
Marshburn P., Giddings A., Causby S., Matthews M., Rebecca S.
Pages 270 - 271
Abstract | Full Text PDF

23.
Sigaranın insan sperminde histonun protamine anormal dönüşümüyle ilişkilendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Bolan Yu.
Pages 272 - 273
Abstract | Full Text PDF

24.
46,xx testiküler bozukluk (Derleme)
Tahsin Turunç
Pages 274 - 279
Abstract | Full Text PDF

25.
Androjen reseptör bozuklukları ve erkek infertilitesi (Derleme)
Tevfik Ziypak, Şenol Adanur
Pages 280 - 285
Abstract | Full Text PDF

26.
Fertilite ve bitkiler (Derleme)
Meltem Aydın Beşen, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 286 - 289
Abstract | Full Text PDF

27.
Testis tümörlü olgularda fertilitenin korunması (Derleme)
Barış Altay, Emir Akıncıoğlu
Pages 290 - 293
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
28.
Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu tanı ve izleminde görüntüleme yöntemleri (Derleme)
Işıl Başara, Yiğit Akın, Ercan Yeni
Pages 294 - 299
Abstract | Full Text PDF

29.
Kadınlarda anorgazmi (Derleme)
Özcan Arabacı, Kaan Özdedeli
Pages 300 - 303
Abstract | Full Text PDF

30.
Aseksüalite ve hiperseksüelite: Temel kavramlar (Derleme)
Meltem Aydın Beşen, Ergül Aslan
Pages 304 - 308
Abstract | Full Text PDF

31.
Spor ve kadın cinselliği (Derleme)
Yiğit Akın, Mehmet Gülüm
Pages 309 - 311
Abstract | Full Text PDF

32.
Multipl sklerozun kadın cinselliği üzerine etkileri: Kontrollü çalışma (Güncel Makale Özeti)
Gumus H., Akpınar Z., Yılmaz H.
Page 312
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
33.Andrology Publıcatıons In Turkey

Pages 313 - 315
Abstract | Full Text PDF