Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 16 (58)
Volume: 16  Issue: 58 - 2014
Show Abstracts | << Back
MESSAGE FROM PRESIDENT
1.From The President

Page IV

EDITOR'S CORNER
2.From The Editor

Page V

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Erektil disfonksiyon tedavisinde düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi (Derleme)
Murat Üstüner, Seyfettin Çiftçi
Pages 155 - 157
Abstract | Full Text PDF

5.
Gömük penis (Derleme)
Murat Üstüner, Ufuk Yavuz
Pages 158 - 161
Abstract | Full Text PDF

6.
Alt üriner sistem semptomları ve erektil disfonksiyon birlikteliği: Artan otonomik aktivite (Derleme)
Murat Tolga Gülpınar, Alpaslan Akbaş, Eyüp Burak Sancak, Berkan Reşorlu
Pages 162 - 164
Abstract | Full Text PDF

7.
Benign prostat hiperplazisine sekonder gelişen alt üriner sistem semptomlu erkeklerde prostat kan akımı ve perfüzyonu üzerine günlük tek doz tadalafilin etkisi (Güncel Makale Özeti)
Pinggera Gm., Frauscher F., Paduch Da.
Page 165
Abstract | Full Text PDF

8.
Son dönem böbrek yetersizlikli hastalarda erektil disfonksiyon ve eritropoetinin bu hastalıktaki rolü (Derleme)
Banu Şahin Yıldız, Mustafa Ozan Gürsoy, Mustafa Yıldız
Pages 166 - 167
Abstract | Full Text PDF

9.
Statinlerin erektil disfonksiyon üzerine olan etkisi: Randomize çalışmaların metaanalizi (Güncel Makale Özeti)
Kostis Jb., Dobrzynski Jm.
Page 168
Abstract | Full Text PDF

10.
Erektil disfonksiyonlu yaşlı erkeklerde günortası total testosteron seviyelerinin geçerliliği (Güncel Makale Özeti)
Welliver Rc., Wiser Hj., Brannigan Re., Feia K., Monga M., Köhler Ts.
Page 169
Abstract | Full Text PDF

11.
Yüzde 2 testosteron jel vücut kitle indeksinden bağımsız düşük testosteron seviyesi olan erkeklerde testosteron seviyesini normal konsantrasyona getirebilmektedir (Güncel Makale Özeti)
Dobs A., Norwood P., Potts S., Gould E., Chitra S.
Pages 170 - 171
Abstract | Full Text PDF

12.
Testosteron tedavisi altındaki erkeklerde yüksek östradiol seviyesi artmış libido ile ilişkilidir (Güncel Makale Özeti)
Ramasamy R., Scovell Jm., Kovac Jr., Lipshultz Li.
Page 172
Abstract | Full Text PDF

13.
Hemospermi: 165 hastada uzun dönemli sonuçlar (Güncel Makale Özeti)
Zargooshi J., Nourizad S., Vaziri S.
Page 173
Abstract | Full Text PDF

14.
Çocuklarda pelvik fraktüre bağlı üretral yaralanma sonrası erektil disfonksiyon (ED) riskini tahmin etme (Güncel Makale Özeti)
Koraitim MM.
Page 174
Abstract | Full Text PDF

15.
Valproik asit kavernozal sinir hasarı oluşturulmuş ratlarda erektil disfonksiyon ve penil fibrozisi önlemektedir (Güncel Makale Özeti)
Hannan JL., Kutlu O., Stopak BL.
Page 175
Abstract | Full Text PDF

16.
Erkek ratlarda bulbospongiöz kas içine botulinum-A toksini enjeksiyonunun ejakülasyon üzerindeki etkisi (Güncel Makale Özeti)
Serefoglu EC., Hawley WR., Lasker GF.
Page 176
Abstract | Full Text PDF

17.
Tip 2 diyabetes mellituslu ratlarda erektil işlev için androjen replasman tedavisinin nitrik oksitle ilişkili ve inflamatuvar faktörlerle değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Kataoka T., Hotta Y., Maeda Y., Kimura K.
Page 177
Abstract | Full Text PDF

18.
Rat modelinde kalsiyum kanal blokörü ve anjiyotensin 2 reseptör blokörünün hipertansiyon ilişkili erektil disfonksiyon üzerine etkisi (Güncel Makale Özeti)
Shimizu S., Tsounapi P., Honda M.
Pages 178 - 179
Abstract | Full Text PDF

19.
Erkek ratlarda kronik stres seksüel motivasyonu etkilemekte ve testiküler hücrelerde hasara yol açmaktadır (Güncel Makale Özeti)
Hou G., Xiong W., Wang M., Chen X., Yuan T.
Pages 180 - 181
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
20.
Konjenital adrenal hiperplazi ve erkek infertilitesi (Derleme)
Fatih Uruç, Ayhan Verit
Pages 182 - 185
Abstract | Full Text PDF

21.
Sperm motilite bozuklukları: Terminoloji, etiyoloji ve tedavide yenilikler (Derleme)
Erdal Alkan, M. Murad Başar
Pages 186 - 190
Abstract | Full Text PDF

22.
Sperm dondurma (Derleme)
Fikret Erdemir
Pages 191 - 195
Abstract | Full Text PDF

23.
Reproduktif tedavi alan çiftlerde, sperm DNA hasarı ve sperm nükleer protein içeriği tahlillerinden üçünün karşılaştırmalı analizi (Güncel Makale Özeti)
Simon L., Liu L., Murphy K., Ge S.
Pages 196 - 197
Abstract | Full Text PDF

24.
İleri derecede oligozoospermisi olan infertil hastalarda mikrocerrahi varikoselektomi klinik sonuçları (Güncel Makale Özeti)
Enatsu N., Yamaguchi K., Chiba K.
Page 198
Abstract | Full Text PDF

25.
İnfertil erkeklerde varikoselektomi sonrası semen parametrelerindeki değişiklikleri öngörmede nomogramlar (Güncel Makale Özeti)
Samplaski MK., Yu C., Kattan MW.
Page 199
Abstract | Full Text PDF

26.
Mikrocerrahi varikoselektomi sonrası erkeklerde sperm protamin mRNA oranı ve DNA fragmentasyon indeksi güvenilir klinik biyomarkırlardır (Güncel Makale Özeti)
Ni K., Steger K., Yang H.
Page 200
Abstract | Full Text PDF

27.
Obstrüktif olmayan azospermide normozoospermiye göre ultrasonografik kaput epididimis çapı küçük bulunmuştur fakat bu durum tese sonrası başarılı sperm alımı için öngörülebilir değildir (Güncel Makale Özeti)
Pezzella., A. Barbonetti, S. D’Andrea
Pages 201 - 202
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
28.
Psikolojik ve kişilerarası etmenlerin cinsel fonksiyon üzerine etkileri (Derleme)
Zeynep Özkan, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 203 - 208
Abstract | Full Text PDF

29.
Menopoz döneminde cinsellik (Derleme)
Handan Özcan, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 209 - 211
Abstract | Full Text PDF

30.
Sıcak basmaları için östradiol ya da venlafaksin tedavisinin kadınların seksüel fonksiyonlar üzerine etkisi (Güncel Makale Özeti)
Reed SD., Mitchell CM., Joffe H.
Page 212
Abstract | Full Text PDF

31.
Tip 2 diyabetli kadınlarda cinsel işlev bozukluğunun değerlendirilmesi (Güncel Makale Özeti)
Vafaeimanesh J., Raei M., Hosseinzadeh F.
Page 213
Abstract | Full Text PDF