Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 16 (56)
Volume: 16  Issue: 56 - 2014
Show Abstracts | << Back
MESSAGE FROM PRESIDENT
1.From The President

Page I

INDEX
2.Contents

Page II

EDITOR'S CORNER
3.From The Editor

Page III

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Prematür ejakülasyona güncel bakış ve tedavisindeki yenilikler (Derleme)
Abdulmuttalip Şimşek, Emre Kandemir
Pages 1 - 7
Abstract | Full Text PDF

5.
Prematür ejakülasyon tedavisinde hyaluronik asidin etkinliğini değerlendiren bir klinik çalışma (Güncel Makale Özeti)
İsmail Selvi, Fatih Hızlı
Pages 8 - 9
Abstract | Full Text PDF

6.
Erektil disfonksiyon risk faktörü olarak epilepsi (Derleme)
Banu Şahin Yıldız, Mustafa Ozan Gürsoy, Mustafa Yıldız
Pages 10 - 11
Abstract | Full Text PDF

7.
Epilepsili ratlarda cinsel işlev bozukluğu (Güncel Makale Özeti)
Cüneyt Adayener, Ercan Malkoç
Page 12
Abstract | Full Text PDF

8.
Erektil işlev bozukluğunda pineal hormon melatoninin rolü (Derleme)
Banu Şahin Yıldız, Mustafa Yıldız
Pages 13 - 14
Abstract | Full Text PDF

9.
Erektil disfonksiyonda gen tedavisi (Derleme)
Cem Özgür, Haşmet Sarıcı, Onur Telli
Pages 15 - 19
Abstract | Full Text PDF

10.
Erken başlangıçlı erektil disfonksiyon genellikle anormal kavernozal arteriyel akımla ilişkili değildir (Güncel Makale Özeti)
İsmail Selvi, Halil Başar
Pages 20 - 21
Abstract | Full Text PDF

11.
Sinir koruyucu radikal prostatektomili erektil disfonksiyonu olan erkeklerde, penil protez implantasyonu ve oral pde-5 inhibitörü tadalafil tedavisi arasındaki etkinlik ve memnuniyet profilinin karşılaştırılması (Güncel Makale Özeti)
Aykut Başer, Sadettin Eskiçorapçı
Pages 22 - 24
Abstract | Full Text PDF

12.
Prostat kanseri nedeni ile tedavi edilen erkeklerde radyoterapi ile cerrahinin üriner, sindirim ve cinsel fonksiyon sonuçlarının uzun dönem farkları (Güncel Makale Özeti)
Serhat Özgün, Fatih Hızlı
Pages 25 - 26
Abstract | Full Text PDF

13.
Bir transforming growth factor-β1 antagonist peptid olarak p144’ün sildenafil ile sinerjisi ve diyabetik ratlardaki kavernozal fibrozisin iyileşmesi yolu ile erektil cevabın artışı (Güncel Makale Özeti)
H. N. Göksel Göktuğ, M. Abdurrahim İmamoğlu
Page 27
Abstract | Full Text PDF

14.
Alerjik rinit ve erektil disfonksiyon riski - Ülke çapında toplum temelli bir çalışma (Güncel Makale Özeti)
Havva Sert, Dilek Aygin
Page 28
Abstract | Full Text PDF

15.
Hayvanlarla cinsel ilişki (SWA) - Davranışsal özellikler ve penil kanser ile olan olası ilişki: Çok merkezli çalışma (Güncel Makale Özeti)
Yusuf Gençten, Fikret Erdemir
Pages 29 - 30
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
16.
Ejakülator kanal obstrüksiyonlarında tanı ve cerrahi yöntemler (Derleme)
Ahmet Karakeçi, Fatih Fırdolaş, İrfan Orhan
Pages 31 - 37
Abstract | Full Text PDF

17.
Anabolizan ilaçlar ve spermatogeneze etkileri (Derleme)
Sadık Görür, Çağdaş Çekiç
Pages 38 - 43
Abstract | Full Text PDF

18.
Erkek infertilitesinde genetik bilgilendirme (Derleme)
Murat Şamlı
Pages 44 - 51
Abstract | Full Text PDF

19.
Çocukluktan erişkinliğe Klinefelter sendromlu erkeğe sistemik bakış (Derleme)
M. Murad Başar, Erdal Alkan
Pages 52 - 55
Abstract | Full Text PDF

20.
Erkek infertilitesinde aromataz inhibitörleri (Derleme)
Ayhan Karaköse, Özgü Aydoğdu, Yusuf Ziya Ateşçi, Bilal Gümüş
Pages 56 - 58
Abstract | Full Text PDF

21.
TESE’de başarıyı belirleyen faktörler (Derleme)
Tahsin Turunç
Pages 59 - 64
Abstract | Full Text PDF

22.
Sperm DNA fragmantasyonu, hiperaktivasyonu ve hyalüronan bağlama yeteneği in vitro fertilizasyon ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunda fertilizasyon ve embriyo gelişimi için tahmin ettirici faktörler midir? (Güncel Makale Özeti)
Erkan Efe, Sefa Resim
Pages 65 - 66
Abstract | Full Text PDF

23.
Kriyoprezervasyon başarısının belirleyicileri olarak; spermatozoa ve seminal plazma yağ asitleri (Güncel Makale Özeti)
Türker Çavuşoğlu
Page 67
Abstract | Full Text PDF

24.
Testiküler neoplazi veya lenfoproliferatif bozukluğu olan hastalarda semen kalitesi üzerine onkolojik tedavilerin etkileri (Güncel Makale Özeti)
Serhat Özgün, Okan Baş, Fatih Hızlı
Pages 68 - 69
Abstract | Full Text PDF

25.
Diyabetik ratların prostat ve seminal veziküllerinde aquaporinlerin ekspresyonu (Güncel Makale Özeti)
Murat Dinçer, Ege Can Şerefoğlu
Page 70
Abstract | Full Text PDF

26.
Mikrocerrahi vazoepididimostomi, gebelik elde etmede başarısız olmuş epididimal obstrüksiyonlu azospermik hastalarda etkin bir tedavidir (Güncel Makale Özeti)
Serdar Kalemci, A. Barış Altay
Pages 71 - 72
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
27.
Cinsel fonksiyonun değerlendirilmesi ve hemşirenin rolü (Derleme)
Gamze Fışkın, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 73 - 76
Abstract | Full Text PDF

28.
Metabolik sendrom ve kadınlarda seksüel disfonksiyon (Derleme)
Hakan Öztürk, Bilal Gümüş
Pages 77 - 82
Abstract | Full Text PDF

29.
Diyabetes mellitus’un kadın cinsel fonksiyonlarına etkisi (Derleme)
Halil Çiftçi, Ercan Yeni
Pages 83 - 87
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
30.Publications and Congress Calendar of Andrology

Pages 88 - 90
Abstract | Full Text PDF