Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 15 (55)
Volume: 15  Issue: 55 - 2013
Show Abstracts | << Back
EDITOR'S CORNER
1.From The Editor

Page I

MESSAGE FROM PRESIDENT
2.From The President

Page IV

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Nörolojik hastalıklar ve erektil disfonksiyon (Derleme)
Fikret Erdemir
Pages 223 - 238
Abstract | Full Text PDF

5.
Penil mondor hastalığı (Derleme)
Burak Özkan, Enis Rauf Coşkuner
Pages 239 - 242
Abstract | Full Text PDF

6.
Anejakülasyon (Derleme)
Ahmet Metin
Pages 243 - 245
Abstract | Full Text PDF

7.
Tip 1 diyabetli sıçanlarda santral erektil disfonksiyon: Anjiyotensin-II ve superoksit radikalinin rolü (Güncel Makale Özeti)
Kürşad Zengin, M. Abdurrahim İmamoğlu
Page 246
Abstract | Full Text PDF

8.
Prematür ejakülasyon tedavisinde tramadolol hidroklorid tedavisinin güvenilirliği ve etkinliği (Güncel Makale Özeti)
Ersin Köseoğlu, Ali Atan
Page 247
Abstract | Full Text PDF

9.
Prostat kanserinde testosteron replasmanı yapılabilir mi? (Derleme)
Ali Atan, Altuğ Tuncel, Süleyman Yeşil
Pages 248 - 251
Abstract | Full Text PDF

10.
Penil fraktür ve beraberinde üretral yaralanma: Bir üçüncü basamak hastane deneyimi (Güncel Makale Özeti)
Sadi Turkan
Pages 252 - 253
Abstract | Full Text PDF

11.
Sağlık çalışanlarına şiddet üzerine analiz (Derleme)
Sadi Turkan
Pages 254 - 255
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
12.
Spermatogonial kök hücrelerde kendini yenileme ve farklılaşma sürecinde etkili moleküller (Derleme)
Fahriye Düzağaç, Ümmü Güven, Eda Açıkgöz, Gülperi Öktem
Pages 256 - 260
Abstract | Full Text PDF

13.
Testosteron replasman tedavisi altındaki erkeklerde eş zamanlı human koryonik gonadotropin kullanımı spermatogenezi korumaktadır (Güncel Makale Özeti)
Tuncer Bahçeci, Barış Altay
Pages 261 - 262
Abstract | Full Text PDF

14.
Erkek infertilitesinde antioksidan tedavinin yeri (Derleme)
Tuna Karatağ, Muammer Kendirci
Pages 263 - 267
Abstract | Full Text PDF

15.
Mikrobesinlerin alımı yaşlı erkeklerde artmış sperm DNA kalitesi ile ilişkilidir (Güncel Makale Özeti)
Ersagun Karagüzel
Pages 268 - 269
Abstract | Full Text PDF

16.
Sigara içilmesi fonksiyonel Nrf2 polimorfizmleri ile insan semen kalitesinde sinerjik etki gösterir (Güncel Makale Özeti)
Yiğit Uyanıkgil
Page 270
Abstract | Full Text PDF

17.
6455 sperm örneğinde insan sperm hücresinin mevsimsel değişimi: Mevsimsel doğum paternlerinin olası açıklanması (Güncel Makale Özeti)
Dilek Aygin, Fatih Marul
Pages 271 - 272
Abstract | Full Text PDF

18.
Obstrüktif azospermili erkeklerde perkütan sperm toplama işlemi ve intrastoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası obstrüksiyon sebebine göre reproduktif potansiyelin ölçümü (Güncel Makale Özeti)
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Pages 273 - 274
Abstract | Full Text PDF

19.
İnmemiş testis ve kanser riski (Derleme)
Mümtaz Dadalı, Ayhan Karabulut
Pages 275 - 278
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
20.
Jinekolojik kanserlerde uygulanan pelvik radyoterapinin cinsel yaşama etkisi ve hemşirelik yaklaşımı rolü (Derleme)
Pınar Irmak, Umran Oskay
Pages 279 - 283
Abstract | Full Text PDF

21.
Jinekolojik kanser teşhisi kadınların cinselliğini nasıl etkiliyor? (Güncel Makale Özeti)
Dilek Aygin, Gülşah Akman
Pages 284 - 285
Abstract | Full Text PDF

22.
İn vitro fertilizasyon ile meme ve jinekolojik kanser riski: İsrail Maccabi sağlık sistemi (MHS) kapsamında bir retrospektif kohort çalışma (Güncel Makale Özeti)
Burak Beşir Bulut, Sefa Resim
Pages 286 - 287
Abstract | Full Text PDF

23.
Orta yaşlı kadınlar arasında cinsel işlev bozukluğu belirleyicileri (Güncel Makale Özeti)
Hüsniye Dinç, Demet Demir
Pages 288 - 289
Abstract | Full Text PDF

24.
Premenopoz diyabetik kadınlarda cinsel işlev bozukluğu: Klinik, metabolik, psikolojik, kardiyovasküler ve nörolojik ilişkiler (Güncel Makale Özeti)
Havva Sert, Dilek Aygin, Ahmet Seven
Page 290
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
25.Publications and Congress Calendar of Andrology

Pages 291 - 293
Abstract | Full Text PDF