Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 15 (54)
Volume: 15  Issue: 54 - 2013
Show Abstracts | << Back
EDITOR'S CORNER
1.From The Editor
Barış Altay
Page I

MESSAGE FROM PRESIDENT
2.From The President

Page IV

INDEX
3.Contents

Pages VI - VII

MALE SEXUAL HEALTH
4.
Testosteronun kardiyovasküler sisteme etkileri (Derleme)
Göksel Bayar, Muammer Kendirci
Pages 149 - 153
Abstract | Full Text PDF

5.
Semptomatik androjen yetmezliğinde testosterona alternatif tedaviler (Derleme)
Şerife Mehlika Işıldak, Ege Can Serefoglu
Pages 154 - 157
Abstract | Full Text PDF

6.
Erektil disfonksiyonda rol oynayan risk faktörlerini belirleme (Derleme)
Altuğ Tuncel, Özer Güzel, Ali Atan
Pages 158 - 163
Abstract | Full Text PDF

7.
Erektil disfonksiyon tedavisinde intrakavernozal enjeksiyon tedavisi (Derleme)
Bilal Gümüş
Pages 164 - 167
Abstract | Full Text PDF

8.
Priapizm: Tanı ve tedavi yöntemleri (Derleme)
Özgü Aydoğdu, Ayhan Karaköse, Yusuf Ziya Ateşçi
Pages 168 - 171
Abstract | Full Text PDF

9.
Peyronie hastalığı ve mekanotransdüksiyon: Hücre-kültür gerilme sisteminde peyronie hastalığı için hücresel değişikliklerin in vitro analizi (Derleme)
Sina Kardaş, Abdullah Armağan
Page 172
Abstract | Full Text PDF

10.
Crush hasar sonrası kirpi sonic, kavernöz sinirde koruyucudur (Güncel Makale Özeti)
Ufuk Öztürk, M. Abdürrahim İmamoğlu
Page 173
Abstract | Full Text PDF

11.
Kronik periodontit ve erektil disfonksiyon arasında ilişki var mı? (Güncel Makale Özeti)
Emir Akıncıoğlu, Barış Altay
Page 174
Abstract | Full Text PDF

12.
Epilepsi ve erektil disfonksiyon ilişkisi: Toplum bazlı bir çalışmanın kanıtları (Güncel Makale Özeti)
Cüneyt Adayener, Ercan Malkoç
Page 175
Abstract | Full Text PDF

13.
5-α redüktaz enzim inhibitörlerinin erkek cinsel fonksiyonları üzerine etkileri (Derleme)
Melih Balcı, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Pages 176 - 179
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH
14.
Varikoselde güncel görüşler (Derleme)
Özer Güzel, Altuğ Tuncel, Yılmaz Aslan, Ali Atan
Pages 180 - 184
Abstract | Full Text PDF

15.
Obezitenin sperm fonksiyonlarına etkisi (Derleme)
Elvan Koyun
Pages 185 - 189
Abstract | Full Text PDF

16.
Erkek vücut kitle indeksinin embriyo kalitesi ve in vitro fertilizasyon uygulanan çiftlerdeki klinik sonuçlarla ilişkisi (Güncel Makale Özeti)
Orhan Ünal Zorba, Selim Yazar
Page 192
Abstract | Full Text PDF

17.
Mikrobesinlerin alımı yaşlı erkeklerde artmış sperm DNA kalitesi ile ilişkilidir (Güncel Makale Özeti)
Ersagun Karagüzel
Pages 193 - 194
Abstract | Full Text PDF

18.
Rapamisin ve erkek infertilitesi: Literatürdeki yeni bulgulara kısa bir bakış (Derleme)
Pınar Şahin, Çiler Çelik Özenci
Pages 195 - 197
Abstract | Full Text PDF

19.
Farklı spermatogenik düzensizliklere sahip hastaların spermatozoa mikroRNA ekspresyon profillerindeki değişim (Güncel Makale Özeti)
Bilge Özsait, Nihan Erginel-ünaltuna
Pages 198 - 199
Abstract | Full Text PDF

20.
İdiopatik erkek infertilitesinin gizemi: Oksidatif stres gerçek bir risk mi? (Güncel Makale Özeti)
Erkan Efe, Sefa Resim
Page 200
Abstract | Full Text PDF

21.
Erkek infertilitesinin başarısız oosit aktivasyonunun fosfolipaz cζ ile önlenmesi (Güncel Makale Özeti)
Şehime Temel, M. Murad Basar
Pages 201 - 202
Abstract | Full Text PDF

22.
Klomifen sitrat östrojenin rat testisleri üzerindeki yan etkilerini potansiyelize eder ve steroidogenik enzim genlerinin ekspresyonunu düşürür (Güncel Makale Özeti)
Hamit Harbelioğlu, Sadık Görür
Pages 203 - 204
Abstract | Full Text PDF

23.
İnsan spermatozoasında geniş nükleer vakuol anormal kromatin paketlenmesini gösterir (Güncel Makale Özeti)
M. Murad Basar
Pages 205 - 206
Abstract | Full Text PDF

24.
Erkek infertilitesine genetik yaklaşım (Derleme)
Hakan Akdere, Mehmet Burgazlı
Pages 207 - 211
Abstract | Full Text PDF

25.
İnfertil erkeklerde ace geni insersiyon/delesyon poliformizminin seminal içerikle ilişkisi (Derleme)
Serdar Kalemci, A. Barış Altay
Pages 212 - 213
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH
26.
Kadın cinselliğinde gelenekler ve kültür (Derleme)
Yeliz Kaya, Ergül Aslan
Pages 214 - 217
Abstract | Full Text PDF

27.
Obez kadınlarda cinsel işlev bozukluğu: Obstrüktif uyku apnesi rol oynar mı? (Güncel Makale Özeti)
Dilek Aygin, Hande Açıl
Page 218
Abstract | Full Text PDF

28.
Doğum şekli ve doğum sonrası cinsel yaşam: Prospektif bir çalışma (Güncel Makale Özeti)
Handan Özcan, Ergül Aslan
Pages 219 - 220
Abstract | Full Text PDF

29.
Meme kanserli genç kadınlarda sübjektif cinsel iyilik ve cinsel davranış (Güncel Makale Özeti)
Dilek Aygin, Emine Uzun
Pages 221 - 222
Abstract | Full Text PDF