Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 22 Issue: 3

 
: 15 (52)
Volume: 15  Issue: 52 - 2013
Show Abstracts | << Back
1.Cover

Page I

MALE SEXUAL HEALTH - REVIEW
2.
Antidepresanların cinsel fonksiyonlara etkisi
Alper Kafkaslı, Önder Cangüven
Pages 1 - 6
Abstract | Full Text PDF

3.
Günlük (kronik) ve gerektikçe (on-demand) fosfodiesteraz tip-5 inhibitörü kullanımı
Serdar Toksöz, Yalçın Kızılkan, Levent Peşkircioğlu
Pages 7 - 11
Abstract | Full Text PDF

4.
Tartışmalı olgu: BPH/AÜSS ve cinsel işlev bozukluğuna yaklaşım
Ramazan Aşcı
Pages 12 - 15
Abstract | Full Text PDF

MALE SEXUAL HEALTH - ACTUAL ABSTRACT
5.
Erektil disfonksiyonda PDE5 tedavisini bırakma: Devam etmeme nedenlerinin kalitatif analizi ve belirleyiciler
Cüneyt Adayener, Ercan Malkoç
Page 16
Abstract | Full Text PDF

MALE SEXUAL HEALTH - REVIEW
6.
Fosfodiesteraz tip-5 inhibitörlerinin alt üriner sistem yakınmaları üzerine olan etkilerine bakış değişti mi?
Müslüm Ahmet Tunçkıran, Mustafa Burak Hoşcan
Pages 17 - 20
Abstract | Full Text PDF

7.
Prematür ejakülasyonda yenilikler
Mehmet Remzi Erdem, Muzafffer Akçay, Abdullah Armağan
Pages 21 - 24
Abstract | Full Text PDF

8.
Kronik orkalji: etiyolojiye göre en iyi tedavi hangisidir?
Uğur Balcı, Cengiz Girgin
Pages 25 - 29
Abstract | Full Text PDF

MALE SEXUAL HEALTH - ACTUAL ABSTRACT
9.
Tip 2 diyabeti olan erkeklerde erektil disfonksiyon riski ve şiddetini artıran ıslak tip aşırı aktif mesanenin varlığı
Serdar Kalemci, Bülent Semerci
Pages 30 - 31
Abstract | Full Text PDF

10.
Testosteron tedavisi prostat için faydalı mıdır? uzun süreli tedavi esnasında güvenilirlik çalışması
Ersin Köseoğlu, Altuğ Tuncel, Ali Atan
Page 32
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH - REVIEW
11.
Spermatogonyal kök hücreler
Nilay Kuşçu, Çiler Çelik-özenci
Pages 33 - 36
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH - ACTUAL ABSTRACT
12.
Kontamine edilmiş prepubertal primat testis hücre süspansiyonunda spermatogonianın kanser hücrelerinden ayrıştırılması
Hamit Harbelioğlu, Sadık Görür
Pages 37 - 38
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH - REVIEW
13.
Metabolik sendromun erkek fertilitesi üzerine etkileri
Alper Ötünçtemur, Süleyman Sami Çakır, Murat Dursun, Emin Özbek
Pages 39 - 45
Abstract | Full Text PDF

PUBLICATIONS AND CONGRESS CALENDAR OF ANDROLOGY
14.Publications and Congress Calendar of Andrology

Pages 46 - 47
Abstract | Full Text PDF

MALE REPRODUCTIVE HEALTH - ACTUAL ABSTRACT
15.
Düşük testosteron östradiol oranlı infertil erkeklerin tedavisinde aromataz inhibitörlerinin kullanımıyla seminal parametreler ve hormon profilindeki değişiklikler
Erkan Efe, Sefa Resim
Pages 48 - 49
Abstract | Full Text PDF

16.
İdiopatik infertilitede indirgenmiş koenzim Q (ubikinol) kullanılmasının erkekte semen parametreleri üzerine etkilerini inceleyen çift kör, plasebo kontrollü, randomize çalışma
Özcan Arabacı, Kaan Özdedeli
Pages 50 - 51
Abstract | Full Text PDF

17.
Genç üniversite öğrencilerinde diyette alınan antioksidan besinler ile sperm kalitesi arasındaki ilişki
Ahmet Güzel, Mehmet Umul
Pages 52 - 53
Abstract | Full Text PDF

18.
Mikro- diseksiyon ile sperm kazanım (m-TESE) çağında non-obstrüktif azoospermili erkeklere izole testis biyopsisi gerekli midir?
Kasım Ergün, Barış Altay
Pages 54 - 55
Abstract | Full Text PDF

19.
Modifiye doğal IVF-ICSI siklusunda ejakülat spermlerine karşı cerrahi sperm eldesi
Murad Başar
Page 56
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH - REVIEW
20.
Kadın ve erkek genital anatomisindeki benzerlikler
Sezgin Güvel
Pages 57 - 61
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH - ACTUAL ABSTRACT
21.
Fertilite tedavisi gören kadınlarda disparoni ve cinsel işlev bozukluğu
Mehmet Gülüm
Page 62
Abstract | Full Text PDF

22.
Primiparlarda elektif sezeryan ve normal vaginal doğum sonrası cinsel fonksiyon
Merve Kadıoğlu, Nevin H. Şahin
Pages 63 - 64
Abstract | Full Text PDF

FEMALE SEXUAL HEALTH - REVIEW
23.
Fiziksel engelli kadınlarda cinsellik ve cinsel sağlık
Halime Esra Kal, Nevin Hotun Şahin
Pages 65 - 70
Abstract | Full Text PDF

24.
İnfertilite tedavisinde tamamlayıcı/alternatif tıp uygulamaları
Burcu Avcıbay, Nezihe Kızılkaya Beji
Pages 71 - 74
Abstract | Full Text PDF