Yukarı Çık
Ana Sayfa | Dernek
Androloji Bülteni 67.Sayı

  
Androloji Bülteni / Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Untitled Document 1. Androloji Bülteni, Türk Androloji Derneği'nin resmi yayın organı olup, üç ayda bir yayınlanır.

2. Bültenin amacı, erkek ve kadın cinsel sağlığı, erkek infertiltesinde sürekli bilgi akışını sağlamaktır. Bültende kongre ve konferans bildiri özetleri, literatür özetleri ve derlemeler  yayınlanır. Tek satır aralığıyla  ve 12 punto ile hazırlanmalıdır.

3.
  Yayın için yazı gönderen yazarlar, yazıların çeviri içeriğinden sorumludurlar.

4.
Bültene gönderilen yazılar, anlam ve yazım kuralları yönünden incelenecektir. Yayın kurulu yazılarda  düzenlemeler yapabilecektir.

5.
Bültene gönderilecek güncel  makale özetlerinin akıcı bir çeviri ile Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğü ve  Yazım Kurallarına  uygun olarak yazılması gereklidir.Yazılarda bilimsel içeriği bozmayacak şekilde kısaltmalar ve düzeltmeler yapma hakkı yayın kuruluna aittir

6.
Yazıda kullanılan tablolar numaralandırılmalı,başlık içermeli, tablo altında gerekli açıklama yapılmalı, yazı içindeki yerleri belirtilmelidir.

7. Sadece standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltma standart bir ölçüm birimine ait değilse, metinde ilk kullanıldığı yerin önünde kısaltmanın ait olduğu tam terim bulunmalıdır.

8.
Derlemelerde kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. ve NLM nin ‘Index Medicus’ ta kullandığı format esas alınarak hazırlanmış aşağıdaki örnek stiller kullanılmalıdır.

1.Dergiler: Yazarın soyadı ve isimlerinin baş harfleri (nokta); 2) Yazının başlığı (ilk harf dışında tamamen küçük harfle) (nokta); 3) Derginin adı veya Index Medicusa'a göre kısaltılmış şekli; 4) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül); Cilt numarası (arabik) (iki nokta üst üste ve boşluk); İlk sayfa (tire) son sayfa (nokta). Örnek: Levine LA, Estrada CR, Storm DW, Matkov TG. Peyronie disease in younger men: characteristics and treatment results. J Androl 2003 Jan-Feb;24: 27-32.

2.Kitaplar
:  1) Yazarın adı  (nokta); 2) Kitabın adı (nokta); 3) (Varsa) kaçıncı baskı olduğu (nokta); 4) Yayınlandığı şehir (Birkaç taneyse yalnızca ilki) (virgül); 5) Yayınevi (virgül); 6) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül ve boşluk); 7) İlk sayfa (tire) son sayfa (nokta).  Örnek: Culley Carson, Roger Kirby, Irwin Goldstein. Textbook of Erectile Dysfunction. 3. Oxfort, Isis Medical Media, 1999; 133-140. 

3.Kongre bildileri
: 1) Yazarın soyadı ve isimlerinin baş harfleri (nokta); 2) Yazının başlığı (ilk harf dışında tamamen küçük harfle) (nokta); (3)Yayınlandığı bilimsel konferans; 4) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül); Cilt numarası  (iki nokta üst üste ve boşluk); İlk sayfa (tire) son sayfa (nokta). Örnek: Carson CAmerican contributions to the treatment of erectile dysfunctionISSIR Montreal 26th September 2002145: 13-14.

9
.Güncel makale özetlerinde makale başlığının altına orijinal literatürün yazarı, yayınlandığı dergi yılı ve dergideki sayfa numarası;  makale sonuna ise özetleyenin ünvanı adı - soyadı, çalıştığı kurum belirtilmelidir.

10.
Yazarlar TTB ve YOK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İlkelerine uygun davranmalıdır.

11. Yazılar Word for Windows formatında, e-mail  olarak androloji@androloji.org.tr adresine gönderilmelidir.