Yukarı Çık
Ana Sayfa | Dernek
Androloji Bülteni Cilt: 20 Sayı: 3

  
Kanserli hastalarda cinsellik nasıl değerlendirilmeli? []
. 2017; 19(3): 98-107 | DOI: 10.24898/tandro.2017.92160  

Kanserli hastalarda cinsellik nasıl değerlendirilmeli?

Dilek Aygin1, Özge Yaman2
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya

Kanser, dünyada ve ülkemizde gittikçe artan önemli bir sağlık sorunudur. Hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması olarak tanımlanan kanser, bireylerin yaşamını birçok yönden etkilemektedir. Yaşamın önemli bir yönü olan cinsellik de büyük oranda etkilenmekte, ancak hem hastalar hem de sağlık personeli, çeşitli sebeplerden dolayı cinsellik hakkında konuşamamaktadır. Halbuki, bütüncül bakımın bir parçası olarak cinselliğin değerlendirilmesi gerekmekte, bu bakımdan sağlık personeline, özellikle hastalarla daha çok zaman geçiren hemşirelere büyük görev düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, cinsel değerlendirme, kanser


How to evaluate sexuality in cancer patients?

Dilek Aygin1, Özge Yaman2
1Sakarya Unıversity Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Sakarya, Turkey
2Sakarya Unıversity Faculty of Health Sciences, Institute of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Sakarya, Turkey

Cancer is an increasingly important health problem in the World as well as our country. Cancer which is defined as the uncontrolled growth of cells, affects the lives of individuals in many ways. Sexuality which is an important aspect of life, is also greatly affected, but patients and health personnel both can not talk about sexuality due to various reasons. However, as a part of holistic care sexuality needs to be assessed, and it is a great deal of responsibility for healthcare personnel, especially nurses who spend more time with patients.

Keywords: Sexuality, sexual assessment, cancer


Dilek Aygin, Özge Yaman. How to evaluate sexuality in cancer patients?. . 2017; 19(3): 98-107

Sorumlu Yazar: Dilek Aygin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar