Yukarı Çık
Ana Sayfa | English
Androloji Bülteni Cilt: 22 Sayı: 2

 
Penil Doppler Ultrasonografi: Teknik ve Yorumlama []
. 2020; 22(2): 124-128 | DOI: 10.24898/tandro.2020.57614  

Penil Doppler Ultrasonografi: Teknik ve Yorumlama

Özgür Efiloğlu, BULENT EROL
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Penil doppler ultrasonografik görüntüleme ve beraberinde fonksiyonel değerlendirme için yapılan intrakavernozal enjeksiyon, erektil hemodinamiğin objektif bir şekilde ölçülmesini sağlarken korporeal veno-oklüziv işlev bozukluğu (venöz kaçak), arteriyel yetmezlik, penil arteriovenöz şantlar, kavernozal fibrozis ve Peyronie hastalığı tanısında kullanılmaktadır.
Penil doppler ultrasonun avantajı prosedürün minimal invaziv olması ve kavernöz arterlerin normal arteriyel tepkisini tanımlamak için hastalarda tarama testi olarak kullanılabilmesidir. Peyronie hastalığında ve tedaviye yanıtsız erektil disfonksiyonu olan hastalara, pelvik travma öyküsü veya penis şaftının kırıklarına cerrahi müdahale veya daha invaziv vasküler incelemelerden önce penil doppler ultrason önerilmelidir. Yapana bağımlı bir teknik olduğundan oluşturulan protokollerin standardizasyonu ve bu standartlara göre uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Penil Doppler Ultrasonografi, Peyronie hastalığı, İmpotans


Penile Doppler Ultrasonography: Techniques and Interpretation

Özgür Efiloğlu, BULENT EROL
Department Of Urology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey

Penile doppler ultrasonographic imaging and associated intracavernosal injection for functional evaluation provide objective measurement of erectil hemodynamics while it is used in the diagnosis of corporeal veno-occlusive dysfunction (venous leakage), arterial insufficiency, penilearteriovenous shunts, cavernosal fibrosis and Peyronie's disease.
The advantage of the penile doppler ultrasound is that the procedure is minimally invasive and can be used as a screening test in patients to identify normal arterial response of the cavernous arteries. In Peyronie's disease and to patients with erectile dysfunction unresponsive to treatment, Penile doppler ultrasound should be offered before a history of pelvic trauma or fracture of the penile shaft or prior to more invasive vascular examinations. Since it is a technique dependent to the constructor, the established protocols should be standardized and applied according to these standards.

Keywords: Penile Doppler Ultrasonography, Peyronie's Disease, Impotence


Özgür Efiloğlu, BULENT EROL. Penile Doppler Ultrasonography: Techniques and Interpretation. . 2020; 22(2): 124-128

Sorumlu Yazar: BULENT EROL, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (20 kere görüntülendi)
 (20 kere indirildi)