Up
Home Page | Türkçe
Andrology Bulletin Volume: 21 Issue: 4

  
From the Editor []
. 2019; 21(1): IV-IV

From the EditorEditör'den

Değerli Meslektaşlarım,
Androloji Bülteni’nin 2019 yılındaki ilk sayısı ile sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu sayının araştırma makaleleri bölümünde infertil erkeklerde seminal parametreler ile inflamasyon belirteçleri ve serum vitamin D düzeyleri arasında ilişki Küçükdurmaz ve ark. tarafından ele
alınırken, subklinik varikoselin semen parametrelerine etkisi Keskin ve ark. tarafından irdeleniyor. Yine bu bölümde son yıllarda ön plana çıkan HoLEP tekniklerinin antegrad ejakülasyon açısından karşılaştırmalı analizi Tokatlı tarafından dikkatinize sunulmakta.
Derleme makaleler bölümünde sperm dondurmadaki güncel gelişmeler Erdemir tarafından ele alınırken, sperm motilite bozuklukları güncel literatür eşliğinde Başar ve ark. tarafından özetleniyor. Bu bölümde son olarak Bisfenol A ve erkek üreme sağlığı arasındaki ilişki Gündoğdu ve Akdeveli tarafından irdeleniyor.
Saygılarımla,
Doç. Dr. Ahmet GÖKÇE
Editör. From the Editor. . 2019; 21(1): IV-IV


TOOLS
DOWNLOAD
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (5 accesses)
 (110 downloaded)